Barnsäkert solskydd

Barn är nyfikna på sin omgivning och upptäcker världen genom att utforska på egen hand. Vårt ansvar, och i förlängningen ditt ansvar, är att ge de rätta förutsättningarna för försäljning av invändigt barnsäkert solskydd. Under 2014 trädde nya säkerhetsregler för invändigt solskydd i kraft:

 • EN 13120 - prestanda- och säkerhetskrav för invändigt solskydd
 • EN 16434 - krav och testmetoder för säkerhetsdetaljer

Enyrooms solskyddsprodukter för inomhusbruk följer noga båda dessa regler och vi ser mycket positivt på att branschen nu har en unison hög säkerhetsstandard att följa. Vi vill poängtera att dessa krav måste uppfyllas av alla som levererar solskyddsprodukter till den europeiska marknaden.

Vårt produktutbud innehåller flera solskyddssystem som genom sin design är barnsäkra; motordrivna rullgardiner i serierna FlexShade™ och Living, och solskydd med förspänd fjädermekanism. Solskydd för inomhusbruk innehållandes delar som ingår i riskzonen för strypning är förstärkta med säkerhetsdetaljer så att även dessa är godkända för installation i miljöer där små barn vistas.

I HEMMET

Om olyckan är framme är det inte sällan i hemmamiljön barnet vistas i. Oavsett om det är en professionell installatör eller slutanvändaren själv som monterar solskyddet är det mycket viktigt att installationsmanualen följs. Var noggrann redan vid beställning med information om installationshöjden om denna är känd så att kedje- och linlängd ej blir fel då våra produkter måttanpassas unik till varje kund.

För hemmiljö är följande produkter lämpliga:

 • Rullgardin
 • Lamellgardin
 • Plissegardin
 • Persienn

 

OFFENTLIG MILJÖ

Ta för vana att alltid installera ett barnsäkert solskydd i offentliga miljöer, oavsett sannolikenheten att små barn kommer att vistas där. Motordrivet solskydd är att rekommendera i dessa miljöer, dels i säkerhetssyfte men även för produktens livslängd. Förvissa dig om att installatören är välbekant med de rådande barnsäkerhetreglerna och att installationsmanualen följs noggrant.

Vi erbjuder följande barnsäkra produktutbud speciellt anpassat för offentliga miljöer: 

 • Rullgardin
 • Lamellgardin
 • Plissegardin
 • Persienn

 

Att tänka på som förälder!

Köpare och användare av invändigt solskydd har ett ansvar att förebygga risker som kan uppstå på grund av löst hängde linor och kedjor i miljöer där små barn kan tänkas vistas. Barn som ännu inte har utvecklas sin finmotorik kan trassla in sig i linor, öglor och kedjor. Barnet kan då strypas eller på annat sätt skadas allvarligt. Glöm inte att det samma gäller även husdjur.

Några generella tips:

 • Linor och kedjor ska vara utom räckhåll för barn. Möblera därefter!
 • Placera sängar och andra möbler på avstånd från linor och kedjor.
 • Följ noggrant solskyddets installationsanvisningar och montera anordningen på föreskrivet sätt.
 • Tänk på att det är den person som monterar solskyddet som i slutändan ansvarar för att solskyddet blir barnsäkert.
 • Linor och kedjor får ej vara hopknutna eller hoptrasslade så att riskfyllda öglor skapas. Ta som vana att regelbundet kontrollera detta.

Hitta återförsäljare

Här hittar du din närmaste återförsäljare av Enyroom solskyddssystem.
Du kan även beställa online från några e-handlare.

Hitta återförsäljare

Bli återförsäljare

Är du intresserad av att bli återförsäljare av Enyroom solskyddssystem?
Skicka en förfrågan redan idag. Vi ser fram emot att höra från er.

Bli återförsäljare